Sản Phẩm

Abbott Grow Gold

Abbott Grow Gold 3+
(từ 3–6 tuổi)

Với hệ dưỡng chất tiên tiến G-Power+ cho bé từ 3 tuổi trở lên phát triển tốt về thể chất và trí tuệ.

Abbott Grow Gold 6+
(từ 6 tuổi trở lên)

Với hệ dưỡng chất tiên tiến G-Power+ cho bé từ 6 tuổi trở lên phát triển tốt về trí tuệ và thể chất.

Sữa Nước Abbott Grow Gold
(Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi)

Sữa nước Abbott Grow Gold tiện lợi cho bé đem theo bất cứ nơi nào. Tiết kiệm thời gian pha sữa mà vẫn đảm bảo bé bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Sản Phẩm

Abbott Grow Gold

Home

Sữa abbott grow gold 3+
Sữa abbott grow gold 6+
Package 180ml 110ml Mobile Resize Feb 13

Abbott Grow Gold 3+
( 3-6 tuổi )

Abbott Grow Gold 6+
( từ 6 tuổi trở lên)

Sữa Nước Abbott Grow Gold
(Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi)

Abbott Grow

Logo abbott grow
Logo abbott grow
Sữa abbott grow 4
Logo abbott grow

Sản phẩm cho trẻ
từ 6-12 tháng

Sản phẩm cho trẻ
từ 1-2 tuổi

Sản phẩm cho trẻ
trên 2 tuổi

Sản phẩm cho trẻ
từ 0-6 tháng